Intake

Intake

Voordat wij jou ambulante begeleiding kunnen aanbieden vindt er een intakegesprek (kennismakingsgesprek) plaats. Een intakegesprek kan soms in een uur klaar zijn, maar als jij zéér uitgebreide zorg nodig hebt kan het soms wel anderhalf uur duren. Het een en ander is ook afhankelijk van jouw emoties en of je wel/niet gespannen bent. Tijdens het gesprek ligt de focus op wie jij bent, waar jij mee zit en waar je zoal tegen aanloopt, zodoende krijgen we een compleet beeld van je. De hulpvragen die we aan je stellen maken het voor ons inzichtelijk op welke gebied(en) jij hulp nodig hebt. Tijdens het gesprek is het van belang dat er wederzijdse klik is. Mocht dit niet zo zijn, dan laten we je kennismaken met een andere collega.

Aan het einde van het gesprek maken we samen een overzicht van jouw hulpvragen en stemmen met elkaar af hoe we hiermee aan de slag gaan. Voor de begeleiding wordt een maatwerk begeleidingsplan op gesteld met doelen die wij gezamenlijk willen behalen. Je staat er tenslotte niet alleen voor!

Het begeleidingsplan zal binnen twee weken worden opgesteld en met jou worden doorgenomen. Dit plan wordt regelmatig geëvalueerd en daar waar nodig bijgesteld. Het zorgplan vormt voor zowel jou, als voor ons, de leidraad van onze begeleiding.

Indien tijdens het intakegesprek blijkt dat wij jou niet de juiste begeleiding kunnen bieden, dan verwijzen wij je door naar een instantie die je wel verder kan helpen.